მოზრდილი მოსახლეობის სამედიცინო რეაბილიტაცია

რას მოიცავს

  • პროგრამა მოიცავს პოსტტრავმულ, პოსტიშემიურ რეაბილიტაციას

ვის ეკუთვნის

აჭარის ტერიტორიაზე რეგისტირებულ:

  • სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ ოჯახების წევრებს, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა
  • შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს
  • ომის ვეტერანებს
  • ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეებს

რას ემსახურება პროგრამა

  • პროგრამა ემსახურება კუნთთა ტონუსის გაუმჯობესებას, ძვალ-სახსროვანი დაჭიმულობის შემსუბუქებას, დამხმარე საშუალებების გამოყენების სწავლებას, თვით მოვლის უნარების გაუმჯობესებას

აირჩიეთ მისამართი და მიიღეთ მომსხურება

პროგრამაში ჩართული კლინიკები

ქ. ბათუმი, ს. ხიმშიაშვილის ქ. № 20

დაბა ჩაქვი, თამარ მეფის ქ. №40