ძვალ-სახსროვანი დეფორმაციის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამა

რას მოიცავს

  • რეაბილიტაციის გაკვეთილებს/სეანსებს

ოჯახის ექიმის ან ნევროლოგის კონსულტაციის შემდეგ გაიცემა ფორმა 100 შესაბამისი დიაგნოზის მითითებით, რომელსაც აბარებს საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში, იღებს ვაუჩერს, რომელსაც წარადგენს კლინიკაში და საბოლოოდ ხდება აბილიტაცია/რეაბილიტაციის კურსის დაგეგმვა სპეციალისტის მიერ


ვის ეკუთვნის

  • აჭარის ტერიტორიაზე რეგისტირრებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებსა და მოზარდებს

რას ემსახურება პროგრამა

  • პროგრამა ემსახურება დეფორმაციების მაქსიმალურ კორექციას, მოძრაობის ამპლიტუდის გაზრდას, სწორი უნარ-ჩვევების გამომუშავება და სწავლებას

აირჩიეთ მისამართი და მიიღეთ მომსხურება

პროგრამაში ჩართული კლინიკები

ქ. ბათუმი, ს. ხიმშიაშვილის ქ. № 20

დაბა ჩაქვი, თამარ მეფის ქ. №40