კერძო დაზღვევა

ევექსში კორპორატიული ან კერძო დაზღვევის მქონე პირებს შესაძლებლობა აქვთ მიიღონ სამედიცინო სერვისები 14 კლინიკაში.


ჩვენ ვთანამშრომლობთ ყველა მოქმედ სადაზღვევო კომპანიასთან. 
 

გადადით იმ სადაზღვეო კომპანიის ველზე, რომლითაც სარგებლობთ და გაეცანით დეტალურ პირობებს: