ნომინაციები
ევექსი კლინიკების გმირი
ნომინაცია ეხება სამედიცინო პერსონალს, რომლებმაც გამორჩეული როლი შეასრულეს პაციენტების სიცოცხლის გადარჩენაში.
ევექსი კლინიკების გულის ორდენოსანი
ნომინაცია ეხება ევექსი კლინიკების სამედიცინო და ადმინისტრაციულ თანამშრომლებს.   
ევექსი კლინიკების ლიდერი
ნომინაციის გამარჯვებულების შერჩევა მოხდება კრიზისულ პერიოდში მენეჯერების მიერ გუნდში გამოჩენილი ლიდერული უნარებისა და თავდადების მიხედვით.
ნომინაციებში განიხილებიან ევექსი კლინიკების თანამშრომლები, რომლებიც ჩვენს მუდმივ გუნდს წარმოადგენენ და შემდეგ მიმართულებებში არიან დასაქმებულები:

 

 

 • კოვიდ კლინიკებში მომუშავე სამედიცინო პერსონალი
 • კოვიდ პოლიკლინიკის თანამშრომლები
 • კოვიდ ტესტების ამღები სამედიცინო გუნდი
 • დისტანციურ სერვისებში ჩართული ექიმების გუნდი
 • გამოძახების სერვისის ექიმების გუნდი
 • ოჯახის ექიმები და სპეციალისტები
 • ლაბორატორიის მედდები და ფლებოტომისტები
 • ინსტრუმენტული და რენტგენოლოგიური გამოკვლევების განმახორციელებელი გუნდი
 • ადმინისტრაციისა და სერვისის თანამშრომლები
 • სათაო ოფისის თანამშრომლები

 

ნომინაციის კრიტერიუმები:

 • მიღებული პაციენტების რაოდენობა;
 • გამოჯანმრთელებული პაციენტების რაოდენობა;
 • განხორციელებული საქმიანობა/პროექტი,  რომელიც ეხმიანებოდა პანდემიის პროცესში თანამშრომლების ან პაციენტების მხარდაჭერას და მათ დამხარებას.
დამატებითი ნომინაციები
ნომინაცია ეხება ევექსი კლინიკების, როგორც სამედიცინო ისე ადმინისტრაციულ თანამშრომლებს.
ევექსი კლინიკების ყველაზე თავდადებული თანამშრომელი
ნომინაცია ეხება ევექსი კლინიკების, როგორც სამედიცინო ისე ადმინისტრაციულ თანამშრომლებს.
ევექსი კლინიკების ყველაზე გუნდური თანამშრომელი
ნომინაცია ეხება ევექსი კლინიკების, როგორც სამედიცინო ისე ადმინისტრაციულ თანამშრომლებს.
ევექსი კლინიკების ყველაზე მზრუნველი თანამშრომელი
ევექსი კლინიკების ორდენოსნების შერჩევა უკვე დაიწყო. დამატებითი ნომინაციების გამარჯვებულების გამოსავლენად, გთხოვთ ხმა მისცეთ თანამშრომლებს, რომლებიც 2020 წლის განმავლობაში მუშაობდნენ თქვენს კლინიკებში.
ხმის მიცემა
გალერეა

2020 წელს, მაშინ, როდესაც მსოფლიოში პანდემია გამოცხადდა, ევექსი კლინიკების 3500 თანამშრომელი ბრძოლის წინა ხაზზე იდგა და ზრუნავდა პაციენტების ჯანმრთელობაზე.

2020 წლის განმავლობაში ჩვენმა გუნდმა 1 500 000 სამედიცინო სერვისი განახორციელა და 500 000 პაციენტს მოემსახურა.

მადლობის წერილები