პოდიატრია

პოდიატრია ტერფისა და მისი პათოლოგიების შემსწავლელი მეცნიერებაა.

სხვადასხვა დაავადების პროფილაქტიკისა და მკურნალობაში, დიდი მნიშვნელობა აქვს  ტერფის ბიომექანიკის შესწავლას. სწორედ ამისთვის, თანამედროვე მედიცინაში გამოიყენება პლანტოგრაფია.

ევექსის ქსელში, ტარდება პლანტოგრაფია, რომელიც არის ტერფის ციფრული კვლევის მეთოდი. პროცესის დროს, ხდება პირდაპირი სკანირება სამ განზომილებაში, პარამეტრების ანალიზი და ორთოპედის მიერ ინდივიდუალური ღაბაშის შერჩევა.

კლინიკაში ხდება შემდეგი დაავადებების მკურნალობა და პრევენცია:

 • ბრტყელი ტერფი;
 • ვალგუსური  ანვარუსული ბრტყელტერფიანობა;
 • ტერფმრუდობა; 
 • მეტატარზალური ძვლის ანთება;
 • მორტონის ნეირომა; აქილევსის მყესის ანთება;
 • პლანტალური ფასციის ანთება;
 • სესამოიდური ძვლის ანთება;
 • ოსტეოხონდროპათია;
 • შინცის დაავადება;
 • შლატერი;
 • ქუსლისდეზი;
 • ართრიტი;
 • მძიმე ტერფის სინდრომი;
 • დიაბეტური ტერფი;
 • ოპერაციის და ტრავმის შემდგომ პრევენცია;
 • ხერხემლის გამრუდების სკოლიოზის  შემთხვევაში;
 • ორსულობისპერიოდში.