პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგია

ევექსის ქსელსი პლასტიკური და რეკონსტურქციული  ქირურგია ქვეყნის მაშტაბით ერთ- ერთი ყველაზე პოპულარული და წარმატებული მიმართულებაა, სადაც პაციენტებს შეუძლიათ მიიღონ პლასტიკური და რეკონსტურციული ქირურგიის სრული სპექტრი 

ჩვენთან პლასტიკურ და რეკონსტრუქციული ქირურგიის ცენტრში, დასაქმებულნი არიან ქვეყნის მაშტაბით აღიარებული და ცნობილი პლასტიკური ქირურგები, რომლებიც  მუდმივად ახორციელებენ სიახლეების დანერგვასა და უზრუნველყოფენსაერთაშორისო სტანდართებთან შესაბამისი ჩარევების განხორციელებას:

 • ცხვირის პლასტიკა
 • სახის პლასტიკა
 • ყურის პლასტიკა
 • კონტურული პლასტიკა,
 • ინტიმური ქირურგია
 • ლიპოსაქცია

რეკონსტრუქციული ქირურგიი მიმართულებით ასანიშნავია ისეთი ჩარევები, როგორიც არის:

 • თანდაყოლილი და შეძენილი სახის ნაპრალის ქირურგიული მკურნალობა
 • მკერდის რეკონსტრუქცია
 • გენიტალური ანომალიებისა და ტრანსსექსუალიზმის ქირურგიული მკურნალობა
 • კიდურების დეფორმაციის გასწორება
 • ნაწიბუროვანი  დეფორმაციის პლასტიკა

ჩვენს ქსელსი  ესტეთიკური მედიცინის მიმართულებით შესაძლებელია ასევე  არაქირურგიული პროცედურების მიღება როგორიც არის:

 • ბოტოქსის ან  დისპორტის ინექციები
 • პროცედურები ბიოთავსებადი გელით
 • კელოიდური ნაწიბურების მკურნალობა