კრიტიკული მედიცინა

ახალშობილთა რეანიმაცია

ევექსის ქსელსი ახალშობილთა რეანიმაციული მიმართულება ქვეყნის მასტაბით ერთ-ერთი ყველზე წარმატებული დარგია, სადაც კრიტიკული პაციენტების მართვა წარმოებს თანამედროვე მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მედიცინის მიდგომებით. ამერიკის წამყვანი ბავშვთა ჰოსპიტალის დახმარებით ევექსის კლინიკებში ასევე დაინერგა თერაპიული ჰიპოთერმიის მეთოდი  , რომელიც განაპირობების პაციენტების გამოჯანმრთელების მაღალ მაჩვენებელს.

 

ახალშობილთა რეანიმაციაში დიდი წამატებით ხორციელდება  ინფექციის კონტროლისა და პაციენტის საფთხოების პროგრამები რაც ხარისხიანი მომსახურების  ერთერთი გარანტია.