ეპილეფსიის ცენტრი

სამედიცინო კორპორაციაევექსის ეპილეფსიისა და კლინიკური ელექტროფიზიოლოგიის ცენტრის ბაზაზე ხორციელდება შემდეგი ტიპის სერვისები:

 • ნევროლოგის კონსულტაცია
 • ეპილეპტოლოგის კონსულტაცია
 • ელექტროენცეფალოგრაფია
 • ვიდეო - ელექტროენცეფალოგრაფია სხვადასხვა ხანგრძლივობის, კლინიკური საჭიროებიდან გამომდინარე (როგორც სტანდარტული ისე 24 ან მეტი სთ ხანგრძლივობის)
 • ელექტროფიზიოლოგიური: ელექტროენცეფალოგრაფიული და ვიდეო - ელექტროენცეფალოგრაფიული კლვევა  შესაძლებელია ბავშვთა ასაკის ყველა ასაკობრივ ჯგუფებთან, დაწყებული ნეონატალური ასაკიდან  17 წლის ასაკის ჩათვლით.
 • ელექტროფიზიოლოგიური: ელექტროენცეფალოგრაფიული და ვიდეო - ელექტროენცეფალოგრაფიული კლვევა  მოზრდილი ასაკის პაციენტებში
 • პაციენტების კვლევა როგორც ამბულატორიულად და აგრეთვე სტაციონარულ რეჟიმში
 • საკვლევი აპარატი პორტატულია, ამდენად შეიძლება კვლევა როგორც კლინიკის სხვადასხვა განყოფილებებში (ნევროლოგიური განყოფილება, რეანიმაცია, ახალშობილთა რეანიმაცია, ნეონატალური განყოფილება)
 • ელექტროფიზიოლოგიური/ელექტროენცეფალოგრაფიული კვლევა სხვა კლინილებში საჭიორების შემთხვევაში (გამოძახებით).
 • ელექტროფიზიოლოგიური/ელექტროენცეფალოგრაფიული კვლევა ბინაზე

ქსელში ასევე მოქმედებს ფსიქოლოგიური სამსახური:

 • ცალკე აღნიშვნის ღირსია ნეიროფსიქოლოგიური კვლევის მნიშვნელობა ბავშვთა ეპილეფსიის დიაგნოსტიკაში, რომელიც ასევე შეიძლება ჩატარდეს კლინიკის ფსიქოლოგიური სამსახურის და ეპილეფსიის ცენტრის ბაზაზე.