ადენოექტომია

სამედიცინო კორპორაცია „ევექსი“, მომხმარებელს სთავაზობს ოტორინოლარინგოლოგიის სერვისს როგოროც ამბულატორიულ, ასევე სტაციონარულ რეჟიმში.

ტონზილექტომია - ნუშურა ჯირკვლების ქირურგიული გზით ამოკვეთა.

ცხვირის ჰიპერტროფირებული ნიჟარების ამოკვეთა.