ჯი პი აი

ტელ: 032 2 55 05 05

ევექსისგან დამატებითი ბენეფიტი


  • ნებისმიერ დაზღვევით დაუფარავ/გამონაკლის ან ლიმიტირებულ სერვისებზე ევექსი კლინიკებში დამატებით 25%-იანი ფასდაკლება
  • ევექსი კლინიკებში 40%-იანი ფასდაკლება ესთეტიკურ სერვისებზე


ევექსი კლინიკებში დაზღვევით გათვალისწინებულ სერვისებს მიიღებთ მარტივად:

  • ოჯახის ექიმის მიმართვის გარეშე, ექიმ სპეციალისტთან კონსულტაციისთვის საჭიროა რეგისტრატურაში მხოლოდ პირადობის მოწმობის წარდგენა, ხოლო კვლევებისა და ანალიზებისთვის ექიმის დანიშნულებისა და პირადობის მოწმობის წარდგენა
  • ოჯახის ექიმის ან ელექტრონული მიმართვის საფუძველზე (მნიშვნელოვანია, მიმართვა გამოწერილი იყოს ევექსი კლინიკების სახელზე)

კერძო დაზღვევა

ჩვენი ქსელი