თამარ ლომიძე

ქცევის თერაპევტი, ჯგუფური ქცევითი თერაპიის სუპერვიზორი