ნონა სიხარულიძე

ვაქცინაციის მხარდამჭერი ექიმი

ჩაქვის სამედიცინო ცენტრი. ჩაქვი, თ.მეფის ქ.40, მიმდებარედ