ნინო მანია

ფიზიოთერაპევტი

ისნის პოლიკლინიკა. თბილისი, ე.კაკულიას ქუჩა #1, შესახვევი 1