ნაზიბროლა ცივაძე

რევმატოლოგი

ბათუმის პოლიკლინიკა. სელიმ ხიმშიაშვილის #20, ბათუმი