ლია დათაშვილი

დერმატოლოგი

ისნის პოლიკლინიკა. თბილისი, ე.კაკულიას ქუჩა #1, შესახვევი 1სამუშაო გამოცდილება

დერმატოლოგი
2016 წლიდან დღემდე
ევექსის პოლიკლინიკა;

დერმატოლოგი
2012 წლიდან დღემდე
პედიატრიული კლინიკა „Mmedi 22”;

დერმატოლოგი
2012 წლიდან დღემდე
პირველი პოლიკლინიკა;

დერმატოლოგი
2012 წლიდან დღემდე
პედიატრიული კლინიკა „გლობალმედი“;

დერმატოლოგი
2012 წლიდან დღემდე
საერთაშორისო ესთეტიკური მედიცინის ცენტრი
„La Belle Medical”;

პედაგოგი პედიატრიასა და დერმატოლოგიაში
2000-2007 წწ.
თბილისის მედიკობიოლოგიური კოლეჯი;

დერმატოლოგი
1990 წლიდან დღემდე
საოჯახო მედიცინის ცენტრი 2.