ლანა ნიკოლაშვილი

ადრეული განვითარების სპეციალისტი, ქცევითი თერაპევტი

ჩაქვის სამედიცინო ცენტრი. ჩაქვი, თ.მეფის ქ.40, მიმდებარედ