ედიშერ თოდუა

ენდოსკოპისტი, ონკო ქირურგი, ზოგადი ქირურგი

მთაწმინდის პოლიკლინიკა. თბილისი, რევაზ ლაღიძის ქ. 8

ვარკეთილის პოლიკლინიკა. თბილისი, ჯავახეთის ქ. 71