ტრანსფუზიოლოგია

ევექსის ქსელში24 საათის განმავლობაში ფუნქციონირებს კლინიკური ტრანსფუზიოლოგიის სამსახური  რომელიც დაკოპლექტებულია ექიმ- ტრანფუზიოლოგებით და უზრუნველყოფს:

  • საჭირო რაოდენობის უსაფრთხო სისხლის კომპონენტების მოძიება-შემოტანას.
  • სისხლის ბანკების მიერ საჭირო სისხლის კომპონენტების შემოტანასსათანადო ტემპერატორული რეჟიმის დაცვით.( ხორციელდება კონტროლი ,მონიტორიგი.)
  • სისხლის კომპონენტების დახარისხებას ჯგუფების მიხედვით და მათი შენახვას ( მაცივრის და ტემპერატურის კონტროლი ,მონიტორინგი.)
  • გადაუდებელი შემთხვევებისთვის სისხლის კომპონენტების მარაგის შექმნას.
  • კლინიკური კვლევებს
  • სისხლის ჯგუფის განსაზღვრას მონოკლონური რეაგენტებით Anti -A, Anti-B, Anti-AB.რეციპიენტის და დონორის.
  • სისხლის რეზუს ფაქტორის განსაზღვრას Anti-Dმონიკლონური რეაგენტით.რეციპიენტის და დონორის
  • რეციპიენტისა და დონორის სისხლის შეთავსებამანუალური მეთოდით.
  • სისხლის კომპონენტების ტრანსფუზიას ყველა პროროტოკოლის დაცვით.