სამედიცინო გენეტიკა

ევექსის ქსლის სამედიცინო გენეტიკის დეპარტამენტი ახორციელებს :

 1. ქრომოსომული პათოლოგიების დიაგნოსტიკას და მკურნალობას.
 2.  მონოგენური პათოლოგიების დიაგნოსტიკას და მკურნალობას.
 3. მულტიფაქტორული პათოლოგიების დიაგნოსტიკას და მკურნალობას.
 4. პრენატალური დიაგნოსტიკის  საკითხებთან დაკავშირებულ ორსულთა კონსულტირებას.
 5. ნივთიერებათ ცვლის მემკვიდრული დადავადებების დიაგნოსტიკას და მკურნალობას.
 6. წყვილებისათვის ოჯახის დაგეგმვისათვის საჭირო კვლევებს და კონსულტაციებს.

 

სამედიცინო გენეტიკის დეპარტამენტში ხორციელდება 3 სახელმწიფო პროგრამა რომელიც მოიცავს პაციენტებს საქართველოს მასშტაბით:

 1. ფენილკეტონურიის დიაგნოსტიკა და მკურმალობა 18 წლამდე პაციენტების
 2. ფენილკეტონურიის დიაგნოსტიკა და მკურმალობა 18 წლის ზემოთ ასაკის პაციენტებში.
 3. ცისტურიფიბროზის დიაგნოსტიკის პროგრამა ჩვილებს შორის თბილისის და აჭარის რეგიონებში.
 4. განყოფილებაში არის სამედიცინო გენეტიკის ლაბორატორია,   2 ქიმი გენეტიკოსი, 1,5 ექიმი ლაბორანტი, 1  ბევშვთა ენდოკრინოლოგგ მეტაბოლისტი. 


კვლევების ჩამონათვალი რომელსაც ვახორციელებთ:

 1. TSH
 2. Ft4
 3. Anti-TPO
 4. Tglu A(ტრანსგლუტამინაზასმიმართანტისხეულები)
 5. Tglu G(ტრანსგლუტამინაზასმიმართანტისხეულები)
 6. AGA A(ანტიგლიადილინისმიმართანტისხეულები)
 7. AGA G(ანტიგლიადილინისმიმართანტისხეულები)
 8. TotalA
 9. HSV1+2 IgM
 10. HSV1+2IgG
 11. Chlamidia M
 12. Chlamidia G
 13. Toxoplasma gondii IgM
 14. Toxoplasma gondii IgG
 15. CMV IgM
 16. CMV IgG
 17. Epstein-Barr virus IgM
 18. Epstein-Barr virus IgG
 19. AFP
 20. 17ß Estradiol
 21. Progesteron
 22. 25(OH)D vitamin
 23. ნახევრადრაოდენობრივი ანალიზები შარდში:
 24. მეთილმალონი
 25. ცისტინი
 26. პროლინი
 27. ჰომოცისტინი,
 28. ბენედიქტის ტესტი.
 29. ჰომოფენტიზინი
 30. გლიკოზოამინოგლიკანების განსაძრვრა
 31. ფენილგის ტესტი
 32. ქლორიდების განსაზღვრა ოფლში.