ზვიად კორკოტაშვილი

ოჯახის ექიმი

მთაწმინდის პოლიკლინიკა. თბილისი, რევაზ ლაღიძის ქ. 8