სანდრო როჭიკაშვილი

რადიოლოგი

ცინცაძის პოლიკლინიკა. სულხან ცინცაძის 24

მთაწმინდის პოლიკლინიკა. თბილისი, რევაზ ლაღიძის ქ. 8