სალომე მახაჭაძე

ფსიქიატრი

ბათუმის პოლიკლინიკა. სელიმ ხიმშიაშვილის #20, ბათუმი