ნინო ჯაფარიძე

გინეკოლოგი

ცინცაძის პოლიკლინიკა. სულხან ცინცაძის 24