ნინო ჩიჯავაძე

დერმატოლოგი

მთაწმინდის პოლიკლინიკა. თბილისი, რევაზ ლაღიძის ქ. 8