ნათია ღვანიძე

ლაზეროთერაპევტი

მთაწმინდის პოლიკლინიკა. თბილისი, რევაზ ლაღიძის ქ. 8