ნანა მთვარაძე

რადიოლოგი

საბურთალოს პოლიკლინიკა. თბილისი, ვაჟა ფშაველას 40