ნანა გურაშვილი

ოჯახის ექიმი

გურამიშვილის პოლიკლინიკა. გურამიშვილის გამზირი 64