მარინე ბუხრაშვილი

ოჯახის ექიმი

ისნის პოლიკლინიკა. თბილისი, ე.კაკულიას ქუჩა #1, შესახვევი 1სამუშაო გამოცდილება

პედიატრი
2017 წლიდან დღემდე
ევექსის პოლიკლინიკა;

პედიატრი
1987-2017 წწ.
ბავშვთა მე-5 პოლიკლინიკა;

პედიატრი
1986 წ.
კრწანისის ამბულატორია.