იზა ღუტიძე

ოჯახის ექიმი

ისნის პოლიკლინიკა. თბილისი, ე.კაკულიას ქუჩა #1, შესახვევი 1სამუშაო გამოცდილება

ოჯახის ექიმი
2016 წლიდან დღემდე
ევექსის პოლიკლინიკა;

უფროსი ექიმი, ბრიგადის ხელმძღვანელი
2003-2009 წწ.
თბილისის სასწრაფო სამედიცინო
დახმარება 033;

უფროსი ექიმი
2001-2002 წწ.
კარდიოექსპრესი 2, სასწრაფო სამედიცინო
დახმარება, რუსთავის ფილიალი.