იულია ჯირაშვილი

კარდიოლოგი

საბურთალოს პოლიკლინიკა. თბილისი, ვაჟა ფშაველას 40