ირინე ანუაშვილი

ოტორინოლარინგოლოგი

მთაწმინდის პოლიკლინიკა. თბილისი, რევაზ ლაღიძის ქ. 8