გიორგი უბირია

რადიოლოგი

ცინცაძის პოლიკლინიკა. სულხან ცინცაძის 24