გიორგი ქარცივაძე

ენდოსკოპისტი

ბათუმის პოლიკლინიკა. სელიმ ხიმშიაშვილის #20, ბათუმი