დავით მშვიდობაძე

ენდოსკოპისტი

მთაწმინდის პოლიკლინიკა. თბილისი, რევაზ ლაღიძის ქ. 8