ანა მანია

ოჯახის ექიმი

ზუგდიდის პოლიკლინიკა. ზუგდიდი, მ.კოსტავას 1