აკაკი მეფარიშვილი

დერმატოლოგ-ვენეროლოგი

დიდუბის პოლიკლინიკა. თბილისი, აკაკი წერეთლის გამზირი 141ა.სამუშაო გამოცდილება

დერმატოლოგ-ვენეროლოგი
2016 წლიდან დღემდე
ევექსის პოლიკლინიკა;

დერმატოლოგ-ვენეროლოგი
2012 წლიდან დღემდე
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის სამინისტრო;

დერმატოლოგ-ვენეროლოგი
2012 წლიდან დღემდე
კანისა და ვენ-სნეულებათა სამეცნიერო
კვლევითი ეროვნული ცენტრი;

დერმატოლოგ-ვენეროლოგი
2009-2012 წწ.
კანისა და ვენ-სნეულებათა სამეცნიერო
კვლევითი ინსტიტუტი;

დერმატოლოგ-ვენეროლოგი
2008-2011 წწ.
ოქროს საწმისი XXI საუკუნე - ჯანმრთელობის სახლი;

დერმატოლოგ-ვენეროლოგი
2007-2009 წწ.
თბილისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარება „03“, „033“;

დერმატოლოგ-ვენეროლოგი
2005-2007 წწ.
სასწრაფო სამედიცინო დახმარება „მკურნალი“;

უმცროსი ექიმი
2005-2008 წწ.
კანისა და ვენ-სნეულებათა სამეცნიერო კვლევითი
ინსტიტუტი.