ზურაბ ტივაძე

ენდოსკოპისტი

Varketili Polyclinic. 30, Javakheti Str, Tbilisi