ვლადიმერ ბერაია 

დერმატოლოგი

Poti Polyclinic. 6 Gamsakhurdia str., Poti