ტასიკო ნახუცრიშვილი

ფტიზიატრი, პულმონოლოგი

Telavi Polyclinic. 15 Arsenishvili st, Telavi