თამილა ბიძინაშვილი

ოჯახის ექიმი

Varketili Polyclinic. 30, Javakheti Str, Tbilisi