თამარ აბზიანიძე

ბავშვთა ნევროლოგი

Varketili Polyclinic. 30, Javakheti Str, Tbilisi