სოლომონ ფუტკარაძე 

 რადიოლოგი 

Batumi Polyclinic. 20 Selim Khimshiashvili str. Batumi