სოფიო ხეჩუაშვილი

რევმატოლოგი

Didi Dighomi Polyclinic. 16 Petritsi str., Tbilisi