რუსუდან ბეჟანიძე

ლაბორატორია

Keda Hospital. 14 Rustaveli str, Keda