რევაზ მიქელაძე 

 ჰემატოლოგი 

Batumi Polyclinic. 20 Selim Khimshiashvili str. Batumi