ქეთევან ჯანყარაშვილი

მამოლოგი

Mtatsminda Polyclinic. 3, Vekua Srt, Tbilisiსამუშაო გამოცდილება

მამოლოგი
2016 წლიდან დღემდე
„დიაგნოსტიკური ცენტრი";

მამოლოგი
2013 წლიდან დღემდე
„უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი";

მამოლოგი
2011-2013 წწ.
„ონკოლოგიის ეროვნული ცენტრი;

მამოლოგი
1999-2011 წწ.
„პროფესორ ა. ღვამიჩავას სახელობის
ონკოლოგიის ეროვნული ცენტრი".