ქეთევან სარდანაშვილი

პედიატრი

Isani Polyclinic. Tbilisi, 69, Ketevan Tsamebuli ave.სამუშაო გამოცდილება

პედიატრი
2017 წლიდან დღემდე
ევექსის პოლიკლინიკა;

პედიატრი
1991-2017 წწ.
ისნის რაიონის მე-5 პოლიკლინიკა;

პედიატრი
1989-1991წწ.
კლინიკური ორდინატურა მე-3
საავადმოფოს ბაზაზე;

პედიატრი
1988-1989წწ.
თბილისის მე-5 პოლიკლინიკასთან
არსებული ბაგა-ბაღი და სკოლა;

პედიატრი
1984-1987 მახინჯაურის ჩვილ ბავშვთა სახლი.