ნინო ჩიჯავაძე

დერმატოლოგი

Didi Dighomi Polyclinic. 16 Petritsi str., Tbilisi