ნატო კბილაშვილი

ოჯახის ექიმი 

Didi Dighomi Polyclinic. 16 Petritsi str., Tbilisi