ნატო ირემაძე

მთავარი მენეჯერი

Ninotsminda Hospital. 48 Freedom st, Ninotsminda